Projectnaam: Klimaat optimalisatie Kibeo

Opdrachtgever: Kibeo

Locatie: Zuidwest Nederland

Periode: 2017 – 2018

Project begeleider: Erwin Lindhout

Met het oog op de nieuw aangescherpte klimaatwetgeving voor zorg- en onderwijsinstellingen vroeg Kibeo ons in 120 kinderdagverblijven een inventarisatie uit te voeren. We constateerden problemen op het gebied van CO2, ventilatie, verwarming, en wezen ook andere bouwkundige gebreken. Kibeo kon met deze rapportage haar verhuurders (gemeenten en schoolbesturen) benaderen. Een deel van de verhuurders nam toen zelf actie om de problemen op te lossen.

Voor de overige locaties stelden we een plan op dat in de periode 2017-2018 door ons gefaseerd begeleid wordt. Hierin onderzoeken we welke installaties en ingrepen de beste oplossingen bieden voor ‘standaard problemen’. Deze standaardpakketten worden gebundeld en uitonderhandeld met installateurs, zodat Kibeo een aantrekkelijk inkoopvoordeel behaalt. Voor specifieke problemen werken we maatwerkadviezen uit.

Tijdens de uitvoering informeren we alle partijen over de werkzaamheden en planning. We zullen met de installateurs afstemmen wat voor iedere locatie het beste plan van aanpak is.