Advies

Ons advies is altijd laagdrempelig en vrijlatend. Het betekent meer dan alleen een technisch of bouwkundig verhaal.

We bemiddelen bij eventuele geschillen tussen verschillende partijen. En wanneer u oriënterende vragen heeft over bijvoorbeeld de aankoop van een toekomstige locatie, zijn wij uw enthousiaste sparringpartner.

Ook als u meer inzicht wilt krijgen in mogelijke investeringen, kijken wij graag met u mee. We berekenen de waardenschattingen van panden. Voeren haalbaarheidsanalyses uit van kosten en baten. Gaan met u in gesprek over uw wensen en doelstellingen. We zijn allround en kunnen getallen snel genereren. Zo leveren we u een compleet antwoord. Op korte termijn. Advies is nodig op veel gebieden tegelijkertijd. De verschillende onderwerpen hebben raakvlakken.

Zo zijn er naast huisvestingsvraagstukken (verbouwen, nieuwbouw of herinrichten van bestaande ruimten) krijgt u misschien te maken met thema’s rondom duurzaamheid, de vereiste milieuvriendelijke grondstoffen en materialen, en toekomstbestendige infrastructuur. Onze ervaring en kennis reikt ver: van schijnbaar onbeheersbare processen, budgetoverschrijdingen, het niet halen van planningen, tot wetten en regels, de mogelijkheden binnen bestemmingsplannen en de te volgen procedures. Wat er ook gebeurt en waar u ook onverwachts tegenaan loopt – van ons krijgt u betrouwbaar, goed onderbouwd advies.