Projectnaam: Winkelcentrum Kennedy Retailpark en 46 appartementen

Opdrachtgever: Lafoma BV en Aannemersbedrijf Van der Poel BV

Locatie: Kennedylaan te Terneuzen

Jaartal: 2011-2016

Project begeleider: Nico Boussen, Cees de Regt en Herman Heijboer

In opdracht van Lafoma en Van der Poel ontwikkelden we een winkelcentrum met 46 appartementen. De uitdagingen van het project: een goede aansluiting op de omgeving, de eisen van het bestemmingsplan en de vervuilde grond ter plaatse. Door het niveau van het complex omhoog te brengen kon er met een gesloten grondbalans worden gewerkt. Verder verrichtten we onderzoek naar het hele logistieke proces van bevoorrading en winkelend publiek. De positionering van de bouwvlakken is geoptimaliseerd vanwege de omgevingseisen. Het gehele terrein is geheel uitgenut om aan de haalbaarheidsanalyses te voldoen.

Het project is in april in uitvoering genomen en zal in 2018 worden opgeleverd.