TOEKOMSTBESTENDIG VASTGOED REALISEREN

BOUWMANAGEMENT

De Torenflat in Gorinchem, een project van Heykon.

Bouwmanagement is het organiseren en begeleiden van grote projecten. Maar temidden van alle verschillende partijen en belangen is de verantwoordelijkheid voor het proces minstens zo belangrijk.

PROJECTEN

De Fazantenhof in de wijk Veersche Poort in Middelburg, een project van Heykon.

Wij anticiperen op knooppunten. Daarmee voorkomen we risico’s en clashes. Ons probleemoplossend vermogen is groot. Beslissingen zijn doorgrond. We zijn ons voortdurend bewust van rollen en belangen van alle partijen. Kennen de informatiebehoefte van de klant. Zoeken met alle betrokkenen naar oplossingen om geld, tijd en kwaliteit te waarborgen.