Bouw management

Bouwmanagement is het organiseren en begeleiden van grote projecten. Maar temidden van alle verschillende partijen en belangen is de verantwoordelijkheid voor het proces minstens zo belangrijk.

Uw belangen kennen we door en door. We hebben ze continu in het vizier en kunnen ze realiseren, omdat we weten wat er weegt en speelt in de markt en in de bouw.

We zijn vertrouwd met de verschillende rollen; zowel die van opdrachtgevers als die van uitvoerenden. Als neutrale ervaringsdeskundigen dragen we de verantwoordelijkheid graag. We werken vanuit een menselijke benadering. Met transparante communicatie en tussentijdse toetsingsmomenten. Zo voorkomen we misverstanden en onnodige discussies. Regelmatig gaan we met u in gesprek, houden iedereen betrokken en leveren niet in op kwaliteit. Dat maakt ons tot een betrouwbare partner.

Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor planning, voorbereiding, uitvoering en het beheersen van financiële risico’s. Wij denken een paar stappen vooruit. Houden rekening met diverse scenario’s. De risico’s brengen we in kaart. Binnen het speelveld van alle complexe regelgeving passen we de richtlijnen toe en schakelen we menselijke -en materiële hulpmiddelen in. Zo doorlopen we een traject dat voldoet aan uw voorwaarden. Uw doel is ons doel: een bouwproject waar de gebruikers met plezier wonen en werken.