Revitalisering Siloplein Middelburg

De gemeente Middelburg is bezig met een spannend project op het Siloplein. De gemeente wil van de loodsen en bebouwing die er nu nog staan een levendige omgeving van bedrijvigheid. Om dat voor elkaar te krijgen is de gemeente de samenwerking met Heykon aangegaan. Samen met de architect hebben we een sfeervolle nieuwe indeling gemaakt om dit loodsenterrein nieuw leven in te blazen.

Duurzaamheid

Om dat te bereiken zijn er eerst een hoop sloopwerkzaamheden nodig, daarbij worden specifieke delen van de loodsen verwijderen en andere behouden en gerestaureerd. Het vrijgekomen bouwmateriaal zal worden afgebroken en zoveel mogelijk worden hergebruikt. Duurzaamheid is heel belangrijk daarom worden er ook verschillende plantvakken aangelegd en worden er bomen gepland. Zo dragen we bij aan een duurzame toekomst en een sfeervolle werkplek.

Ontwerp

Voordat we beginnen met het creëren van deze werkplek moet het terrein worden ingericht. Verschillende loodsen worden daarvoor deels of volledig verwijderd. Daarna gaan we aan de slag met het ontwerpen en het bouwen van de bedrijfspanden zelf, die moeten voldoen aan de geldende bouwnormen en een levensduur hebben van tenminste 50 jaar. Diverse gebouwen worden opgedeeld in aparte bedrijfspanden die aan alle behoeften van ondernemers voldoen. We zorgen voor de benodigde nutsvoorzieningen en buitenverlichting bij de entrees waardoor alles toegankelijk en bruikbaar wordt. Het resultaat moet een bruisende bedrijfsomgeving zijn, waarin iedereen zich thuis voelt.

Uitvoeringsfase

Voordat er kan worden gesloopt worden er de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Dit zijn tijdelijke bebording en bouwhekken voor een duidelijke en veilige bouwomgeving. We zorgen ervoor dat alles volgens plan verloopt en dat de elektrische installaties gecontroleerd en zo nodig verwijderd worden.

Dit project is een fantastische manier om van het Siloplein levendige en duurzame werkplek te creëren. We kijken ernaar uit om samen met de gemeente dit doel tot stand te brengen!