Projectmanagement voor Residentie de Schelde, Cadzand-Bad

Op de plaats van Hotel de Schelde, 30 meter van strand, duinen en jachthaven, zal in opdracht van een consortium een nieuw hotel met appartementen in Normandische stijl worden gerealiseerd.

Sinds maart 2017 verzorgen wij het projectmanagement. We zijn verantwoordelijk voor planning, voorbereiding, uitvoering en het beheersen van financiële risico’s. Adviseren de architect. Waarborgen een heldere afstemming. Brengen wensen en ideeën onder in een Programma van Eisen. En we leiden het proces in goede banen.

Begin juli 2017 is de fase van het voorlopig ontwerp (VO) afgerond. Veel van het nieuwbouwproject komt hiermee al in beeld: welke programmatische en esthetische keuzes we maakten, en hoe de relatie tussen de verschillende ruimten en functies zal zijn. Dit alles doen we in goed overleg met alle betrokken partijen. Vanwege onze bekendheid met de Nederlandse wet- en regelgeving verzorgen wij het tekenwerk voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. In dit proces blijven we streven naar optimalisaties in het ontwerp. Zo hebben we door een iets andere inrichting van de parkeergarage 10 extra parkeerplaatsen weten te creëren. Bij de appartementen is de indeling wat aangepast, waardoor kosten en baten zullen verbeteren.

Eind augustus 2017 is de ontwerpfase voltooid en kunnen we de voorbereidingen voor de aanvraag van de omgevingsvergunning opstarten. De voortgang zit er goed in!