Zorgappartementen, MFA en 2 primaire schoolgebouwen Het Palet, een project van Heykon.

Projectnaam: Zorgappartementen, MFA en 2 primaire schoolgebouwen

Opdrachtgever: Woongoed Middelburg

Locatie: Wijk Stromenwijk te Middelburg

Jaartal: 2008

Project begeleider: Herman Heijboer

Het project betreft een binnenstedelijke invulling. Op de locatie zijn een MFA, zorgappartementen en 2 basisscholen gerealiseerd. We begeleidden de uitvoering als bouwdirectie. De nadruk lag op de zorgvuldige afstemming met de verschillende gebruikers. Elke partij stelde haar eigen voorwaarden en eisen, die vaak conflicteerden met het gekozen ontwerp. Door diplomatiek overleg, verfijnde aanpassingen in het ontwerp en het creƫren van wederzijds begrip bij alle betrokkenen, hebben we de sfeer kunnen ombuigen. Resultaat: een goede samenwerking. Zowel tijdens de bouw alsook na de oplevering.