Advies en projectmanagement bij complex nieuwbouwproject

Door 20 maart 2017Advies, Algemeen, Bouwmanagement

Er verrijst een nieuwe toeristische verblijfslocatie aan de boulevard van Cadzand-Bad. Voor Compagnie Het Zoute uit Belgiƫ is de bouw van Strandresidentie en -hotel Cadzand Bad het eerste grote project in Nederland. Het advies en de begeleiding door Heykon is voor hen daarom onontbeerlijk.

Wij werden bij dit project ingeschakeld op het moment dat het ontwerp al definitief was, maar het bestemmingsplan nog moest worden aangepast. Omdat de Het Zoute geen ervaring heeft met de Nederlandse wetgeving, bouwmethodiek en processen, was onze expertise op dit vlak erg welkom. Ook bij de gesprekken met de gemeente over het wijzigen van het bestemmingsplan zaten we steeds aan tafel.

Naast de rol van adviseur verzorgen wij het projectmanagement, de directievoering en het toezicht bij dit project. Samen met de klant is de aanbestedingsprocedure opgezet en het proces begeleid. Tevens is een voorselectie van de constructeurs en installateurs gedaan en is de klant in het offertetraject bijgestaan. Tot slot is het bestek voor dit project geschreven. Daarbij moest rekening worden gehouden met de Belgische standaarden, die afwijken van de STABU-besteksystematiek die in Nederland wordt gehanteerd. Met alle partijen is het ontwerp uitgewerkt en geoptimaliseerd, zodat de omgevingsvergunning kon worden aangevraagd.

Een extra uitdaging bij dit project ligt in het feit dat er twee opdrachtgevers zijn. Naast Compagnie Het Zoute is het naastgelegen sterrenrestaurant Pure C mede-opdrachtgever. Zij werken met eigen aannemers en installateurs. Er vindt dan ook veelvuldig overleg plaats om de werkzaamheden naadloos op elkaar af te stemmen.

Dit bouwproject onderscheidt zich door de keuzes die Compagnie Het Zoute heeft gemaakt als het gaat om materialisatie en verschijningsvorm van de Strandresidentie en het Strandhotel. Deze zijn bijzonder toekomstbestendig en duurzaam. Het is een circulair project, waarbij bijvoorbeeld een deel van de natuurstenen gevel en de natuurstenen dakleien van het oorspronkelijke hotel worden hergebruikt. Deze materialen blijven hun waarde behouden en kunnen in de toekomst weer de bron vormen van een eventueel volgend project.

Door onze expertise, ervaring en verbindend vermogen van ons team, kan dit bijzonder mooie en zeer complexe project zonder kostenoverschrijding voor de opdrachtgever worden gerealiseerd.