Projectnaam: Zorgappartementen Olmenlaan

Opdrachtgever: Woongoed Middelburg

Locatie: Wijk De Griffioen te Middelburg

Jaartal: 2010

Project begeleider: Herman Heijboer

Het project betreft een binnenstedelijke invulling in beschermd stadsgezicht. We waren er vanaf VO tot en met de realisatie voor verantwoordelijk. In dit project is veel tijd en energie gestoken in de afstemming met omwonenden, waarbij zichtlijnen, ontsluiting, materialisatie, kleurgebruik en bouwwerkzaamheden werden besproken en afgestemd. Hierdoor hebben wij in samenwerking met de architect de vergunningen op tijd kunnen verkrijgen en vervolgens een bouwsysteem voorgeschreven waardoor de hinder voor omwonenden tot een minimum kon worden beperkt.