TOEKOMSTBESTENDIG VASTGOED REALISEREN

Planvorming

Aan bouwen en verbouwen liggen altijd plannen ten grondslag. Creatieve ideeën en enthousiaste ingevingen zijn immers het begin.

Om uw plannen uit te kristalliseren, zijn wij u graag van dienst. Met onderzoek en vrijblijvend advies. We zijn benieuwd naar uw wensen en verwachtingen. U stelt in deze fase de randvoorwaarden vast. Wij nemen u werk uit handen. We voeren haalbaarheidsonderzoeken uit. Benaderen in overleg met u een architect. Regelen het vergunningentraject. En zorgen ervoor dat de materiële-, functionele- en technische eisen worden opgesteld in een Programma van Eisen (PvE).

Uw plannen worden met onze betrokkenheid realiteit. Wij houden ons bezig met de constructieve uitwerking, budgettering en voorbereiding van het hele traject. Voordeel van deze werkwijze: tijdens de omvorming van plan tot project heeft u als aanspreekpunt steeds dezelfde projectleider. Deze bewaakt ook het uitvoerende gedeelte. Inclusief de kwaliteit, voortgang en veiligheid.

Uw plan is ons maatwerk. Samen bouwen we aan toekomst.